YAEM 2017

37. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ULUSAL KONGRESİ

5 - 7 Temmuz 2017

Afet ve Kriz Yönetiminde YAEM’in Rolü

Kongre Kitapcığı Yayınlanmıştır Tıklayınız...

Platin Sponsor
IGDAS
Gümüş Sponsor
IETT
YAEM2017 Kongresine katılım ve katkılarınız için teşekkür ediyoruz.

Önemli Tarihler


Özet Gönderimi
10 Nisan 2017
24 Nisan 2017

Öğrenci Proje Yarışması
24 Nisan 2017
8 Mayıs 2017

YAD Uygulama Ödülü Özet Gönderimi
8 Mayıs 2017

Özet Kabullerinin Bildirilmesi
28 Nisan 2017

Yazar Kaydı ve Erken Kayıt
15 Mayıs 2017

Programın için
Tıklayınız...

---

Bildiri kabul süreci, “hakem değerlendirmesi” sonucunda yapılacaktır.

DAVET


37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 5-7 Temmuz 2017 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

“Afet ve Kriz Yönetiminde YAEM’in Rolü” ana teması ile, afet/kriz kaynaklı zararların en aza indirilmesi, afetler gerçekleşmeden önce, gerçekleştiğinde ve sonrasında süreçlerin planlanması ve yönetilmesi konularında Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği disiplinlerinin kullanımını teşvik amaçlanmaktadır. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği alanlarında çalışan öğrencileri, akademisyenleri, araştırmacıları ve uygulayıcıları, araştırmalarını ve deneyimlerini paylaşmak üzere, Endüstri Mühendisliğinin en değerli ulusal kongresi olan YAEM kongresine davet ediyoruz. Bildirileri ile katılmayı arzu eden araştırmacılar için, bildiri özeti yüklemek için son tarih 24 Nisan 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Kongre kapsamında özeti kabul edilen bildirilerin tam metinleri, sunumların gerçekleşmesi ile birlikte program bölümünde belirtilen dergilerin özel sayılarına yönlendirilecektir.

Kongre süresince sunulan bilimsel çalışmaların yanı sıra, dersler, paneller, özel ve davetli oturumlardan oluşan doyurucu bilimsel bir program ile, sizleri tarihi Beşiktaş yerleşkemizde göreceğimize inanıyor, saygılarımı sunuyorum.

Vildan Ç. ÖZKIR
YAEM2017 Kongre Başkanı


Vildan Ç. ÖZKIR (Başkan)
Selim AKTÜRK
Selçuk ALP
Meryem Ezgi ASLAN
Nezir AYDIN
Selçuk ÇEBİ
Nihan Ç. DEMİREL
Tufan DEMİREL
Muhammet DEVECİ
Mert EDALI
Tuğba EFENDİGİL
Fahrettin ELDEMİR
Bahadır GÜLSÜN
Ali Fuat GÜNERİ
Selman KARAGÖZ
Onur KAYA
Ömer Onur KAYA
Şahika KOYUN YILMAZ
Nazlı Gülüm MUTLU
Semih ÖNÜT
Doğan ÖZGEN
Betül ÖZKAN
Gürkan ÖZTÜRK
Güvenç ŞAHİN
Şükran ŞEKER
Ceyda ŞEN
Umut Rıfat TUZKAYA
Fatih YILMAZ
Onur YILMAZ
Büşra YILMAZER
Ümmühan AKBAY
İlker BİRBİL
Semih ÇOŞKUN
Bora ÇEKYAY
Erdal EMEL
Serpil EROL
Aşkıner GÜNGÖR
Serdar KUM
Gürkan KUMBAROĞLU
Erhun KUNDAKÇIOĞLI
Funda SAMANLIOĞLU
Mehmet TANYAŞ
Bahar YETİŞ KARA

Yapay Öğrenmede Eniyileme Problemleri

Prof.Dr. İlker BİRBİL

Sunum Dosyalarına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ...

Veri analizi, veri bilimi ya da yapay öğrenme. Son dönemde bu konulardan ne çok bahsediliyor... Bu derste yapay öğrenmede karşılaşılan eniyileme problemlerini anlatacağım. Söz konusu problemleri sınıflandırmanın yanı sıra, olası araştırma konularını ve açık problemleri sıralayacağım. Ardından, vaktimiz kalırsa, belli başlı çözüm yöntemlerini özetleyip dersi tamamlayacağım.

Prof.Dr. İlker BİRBİL Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Doktora çalışmasını 2002 yılında North Carolina State Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği ana dalı ile Yöneylem Araştırması ve Matematik yan dallarında tamamlamıştır. 2002 - 2004 yılları arasında Erasmus Yönetim Araştırma Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırma bursu ile çalışmalarını sürdürmüştür. Matematiksel programlama alanında algoritma tasarımı genel başlığı altında toplanabilecek kuramsal ve uygulamalı pek çok çalışması vardır. Radikal ve BirGün gazetelerinin yanı sıra Matematik Dünyası dergisinde yazan İlker Birbil, 2014 yılından beri eşiyle birlikte Bol Bilim isimli bir blog tutmaktadır.

Seçme Üst- sezgiselleri için Veri Bilimi

Doç.Dr. Ender ÖZCAN

Üst-sezgiseller tek bir problem alanı için çözüm yöntemi olmaktan ziyade hesaplama açısından zor olan birden fazla farklı probemlerin yeniden kullanılabilir ve uygulanabilir ortak arama yöntemleri olarak ortaya çıkmıştır. Bir üst-sezgisel yöntem arama işlemi esnasında her karar noktasında genellikle iki farklı şekilde kullanılabilir, ya alt düzey sezgiselleri (operatörleri) seçmek (karıştırma/kontrol), ya da üretmek için. Son on yılda, üst-sezgiseller üzerine yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli "akıllı", genel amaçlı sezgisel optimizasyon yöntemleri ortaya çıkmıştır. Bu konuşmada veri bilimi teknikleri ile yaptığımız son çalışmalar, özellikle zaman gecikmeli sinir ağları ve tensör analizi kullanarak seçim hiper-sezgisellerinin otomatik üretimi ve yapılandırması yöntemlerini açık araç rotalama ve hemşire çizelgeleme gibi bilinen bir dizi Yöneylem Araştırması problemlerine uygulamaları sunulacaktır.

Doç.Dr. Ender ÖZCAN Nottingham Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Okulu’nda Otomatik Çizelgeleme, En iyileme ve Planlama (ASAP) araştırma grubu içerisinde yöneylem araştırması ve bilgisayar bilimleri dalında bir öğretim üyesidir. 1998 yılında Syracuse Üniversitesi Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri’nden doktorasını aldı. 1998-2007 yıllarında Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2002'de hala faaliyet gösteren Yapay Zeka (AR+I) araştırma grubunu kurdu. Dr Özcan 2008’de dört İngiliz üniversitesinin (Lancaster, Nottingham, Cardiff, Southampton) EPSRC’den kazandığı, dünya çapındaki en büyük bilim ve yenilik desteklerinden birisi olan ‘LANCS Girişimi’ne Nottingham Üniversitesi’nden kıdemli araştırma görevlisi olarak atandı. 2009 yılında öğretim üyesi oldu ve LANCS Girişimi’nde bitene kadar yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Dr Ender Özcan’ın araştırma ilgi alanları ve faaliyetleri Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka ve Yöneylem Araştırması arayüzlerinde, gerçek dünya problemleri için veri bilimi teknikleri ile (üst/meta) sezgisel yöntemleri birleştiren akıllı karar destek sistemleri odaklıdır. Dr Özcan’ın yürütücü, yardımcı yürütücü ve araştırmacı rollerinde farklı ülkelerden TÜBİTAK, DPT (Türkiye), EPSRC, Newton Fonu (İngiltere) ve CONACyT (Meksika) gibi kaynaklardan kazanmış olduğu çeşitli araştırma ve geliştirme proje destekleri bulunmaktadır. Dr Özcan’ın uzmanlık alanında uluslaraarası düzeyde tanınmış dergi ve konferanslarda 130’a yakın yayını vardır. Yeni kurulan ‘Data Science Meets Optimisation’ EURO çalışma grubunun eşbaşkanıdır. Kendisi uluslararası konferans serisi olan PATAT (Practice and Theory of Automated Timetabling)’ın yönetim kurulu üyesi ve icra sorumlusudur. Ayrıca ‘Journal of Scheduling’, ‘International Journal of Applied Metaheuristic Computing’ ve ‘IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence’ dergilerinde yardımcı editördür.

Kentsel Lojistik

Prof.Dr. Umut TUZKAYA

Üretim ya da hizmet sektörlerinin kendi çekirdek işlerindeki başarısı açısından büyük önem taşıyan lojistik süreçlerden önemli ve trendi yükselmekte olan bir tanesi kentsel lojistiktir. Transportasyon literatüründe ilk yada son kilometre (last km) olarak geçen bu aşama, özellikle İstanbul gibi mega kentlerde kentsel yaşam kalitesini etkileyen bir problem olarak ele alınmaktadır. Evsel atık, hafriyat, akaryakıt, medikal malzeme, hazır giyim, meyve & sebze, et, su vb. gıda ürünleri gibi birçok sektöre ait kent içi toplama ve dağıtım faaliyetleri trafik üzerinde büyük etki göstermektedir. Bu problemlerin çözümü için geliştirilecek yaklaşımlar bir lojistik master plan dahilinde yapılmalıdır. Bu planın ne kapsamda ve hangi bilgilerle yapıldığı da çok önemlidir. Böyle bir plan içinde yapılacak modelleme çalışması sonucunda stratejik ve operasyonel düzeyde genel ve lokal çözümler bulunacaktır. Bu ders kapsamında yukarıda anlatılan süreçler teorik altlıkta ve sektöre dönük uygulama yönleri ile özetlenecektir.

Prof.Dr. Umut TUZKAYA Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 2007 yılında doktora eğitimini tamamlamış, 2010 yılında Doçent ve 2015 yılında Profesör unvanını almıştır. 2011 yılında Louisville Üniversitesi (Kentucky, ABD) bünyesindeki “Logistics and Distribution Institute”de misafir araştırmacı olarak acil durum lojistiği projesinde çalışmıştır. Üretim yönetimi, kalite yönetimi, tesis tasarımı, lojistik yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve depolama konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası makale, bildiri ve kitap bölümleri gibi akademik çalışmaları ve atıfları mevcuttur. Akademik bilgilerini lojistik planlama, süreç analizi ve iyileştirme, sektörel analizler gibi farklı projelerde kullanmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Deniz Harp Okulu, endüstri mühendisliği bölümlerinde lisans ve lisansüstü seviyelerde alanıyla ilgili dersler vermiştir. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

ARDEB Proje Teşvikleri ve Başvuru Süreci

Dr. Ebru GÖNCÜOĞLU

TÜBİTAK Bilimsel Programlar Başuzmanı

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan proje teşvikleri ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgi verilecektir. Ayrıca, bu süreçte özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar ve sık yapılan hatalar üzerinde durulacaktır.

Olasılık, İstatistik ve Rassallığı Anlamak

Prof.Dr. İlhan OR

Hemen hemen bütün Endüstri Mühendisliği öğrencileri birçok olasılık ve istatistik dersleri alırlar. Dolayısı ile, derslerini tamamlayıp, mezuniyet aşamasına geldiklerinde, olasılık ve istatistik teorisi, modelleri, formülleri, varsayımları, veri gereksinimleri ve çözüm yöntemleri hakkında geniş bilgi ve beceri sahibi olurlar. Öte yandan, birçok gerçek hayat problemindeki olasılık, istatistik ve rassallık boyutları, aşağıdaki sebeplerden dolayı, uygulamalarda hala ciddi sorunlar yaratmaktadır.
i) birçok karar verici ve uzmanın olasılık, istatistik ve rassallık konularında yeterli teknik altyapıya sahip olmamaları;
ii) olasılık ve rassallık konularını algılamanın davranışsal ve kişisel yönleri;
iii) insanların rassal ortamlarda sebep/sonuç ilişkisi arama eğilimi;
iv) uzmanların olasılık, istatistik ve rassallık konularındaki model, sonuç ve yorumlarını başkalarına (ve özellikle karar vericilere) iletmekteki teknik, organizasyonel ve davranışsal zorluklar;
v) başkalarının, olasılık, istatistik ve rassallıkla ilgili yanlış algılamalarına dayalı kararlarının sonuçlarına katlanmanın sıkıntıları.
Bu bildiride yukarıdaki sorunlar gerçek hayattan muhtelif örneklerle takdim edilecek ve tartışılacaktır.

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ilhan Or, B.S., M.S. ve Ph.D. derecelerini Northwestern Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden (Illinois, A.B.D.) almıştır. Kendisi 1976 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Or, bu süre içinde, Boğaziçi Üniversitesi’nde, aralarında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (2006 - ), Üniversite Senatosu’nda Senatörlük (2006 - ), Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği (2012 - ), Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığı (1994-98 ve 2003-06) görevlerinin de bulunduğu, muhtelif idari görevler üstlenmiştir. Kendisi, 1983-84 yıllarında, Syracuse Üniversitesi’nde (New York, A.B.D.) ve Maryland Üniversitesi’nde (Maryland, A.B.D.) misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Or, Doçent ve Profesör ünvanlarını, sırasıyla, 1984 ve 1991 yıllarında almıştır. Prof. Dr. Or’un güncel araştırma ve ilgi alanları, doğrusal programlama, risk analizi ve yönetimi, enerji planlamada yöneylem araştırması uygulamaları konularıdır. Kendisinin bu alanlardaki ulusal ve uluslararası muhtelif bilimsel dergilerde ve bilimsel toplantılarda yayımladığı ve/veya sunduğu çok sayıda makalesi ve bildirisi vardır. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi’nin sürekli eğitim programları organizasyon ve icraatına önemli katkıları olmuş, ilgi alanlarında sanayi ve hizmet kuruluşlarına danışmanlık yapmıştır. Prof. Dr. Or 1993-2004 yıllarında “Naval Research Logistics” isimli uluslararası bilimsel dergi için Yardımcı (Associate) Editör olarak görev yapmıştır. Kendisi, Türkiye Enerji Ekonomisi Derneği’nin kurucu ve yönetim kurulu üyesi, Türkiye Katı Atık Derneği’nin de kurucu üyesidir. Ayrıca, Global İlişkiler Forumu’nun, Türkiye Yöneylem Araştırması Derneği’nin ve Türkiye İstatistik Derneği’nin üyesidir.

Eğitim - 1

Veriye Dayalı Gücün Eldesi ve Kullanımında Kritik Bir Araç Olarak R Dili

R dili ücretsiz ve açık bir yazılım olması, kütüphanesinin zenginliği nedeniyle çağımızın en popüler dillerinden biridir. 2016 yılında diğer veri analitiği araçlarına fark atarak en çok tercih edilen araçlardan biri haline gelmiştir (KDnuggets, 2016). DATALAB (http://datalabtr.com/ ), R dilinin kullanımı ve sektörel uygulamaları bakımından profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Eğitimin amacı DATALAB’ın bu alandaki deneyimini kullanıcılar ile paylaşmak, diğer bir deyişle; R dilinin sağladığı avantajlarla kullanıcıları tanıştırmak ve bir takım temel kullanım becerileri kazandırmaktır.
Eğitim içeriği:
• Endüstri 4.0: Kritik bir teknoloji olarak veri analitiği
• R diline giriş (paketler, kurma, çağırma)
• Temel İşlemler (değişken tanımlama, dizi oluşturma)
• Veri seti yükleme ve düzenleme(başlıkları değiştirme, başlık ekleme, sutun silme, veriyi genel olarak görüntüleme)
• Veri ön işleme (sayısal değerlerin kategorik hale çevrilmesi, NA değerlerin, uç değerlerin tespiti, veri silinmesi)
• Grafik oluşturma (temel grafikler, bütünleşik grafikler, corelasyon analizi)
• Veriyi yorumlama gücü (PCA)
• Karar Ağacı Algoritması ve uygulama
*Eğitim içeriği en ideal duruma göre hazırlanmıştır. Ancak eğitim esnasında katılımcıların durumu kapsamın tamamının uygulanmasında belirleyicidir.
*Süreyi ideal bir biçimde kullanabilmek adına katılımcıların kendi kişisel bilgisayarlarına R ve RStudio’yu önceden kurmaları beklenmektedir. Kurulumda sorun yaşayan katılımcılara çalıştay öncesinde erken gelmeleri halinde yardımcı olunacaktır.00
*Katılımcıların bilgisayarlarında Java sürümünün güncel olması eğitimin sağlıklı bir biçimde ilerlemesi açısından önemlidir.
R kurulumu için: https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/ (Open Source Licence olan kurulacaktır)
RStudio kurulumu için: https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/ (Free olan kurulacaktır)
Eğitmenler:
Yrd. Doç. Dr. Şebnem Özdemir
Fatma Çınar, MBA

Eğitim 7 Temmuz 2017 tarihinde 9.00-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Eğitim kontenjanı 30 kişidir. Eğitim bedeli 50 TL'dir.
Detaylı bilgi ve kayıt için workshopyaem@gmail.com ile irtibata geçiniz.

Fatma ÇINAR

Lisans eğitimini İşletme Yönetimi alanında tamamlayarak 2010 yılında Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalında (MBA) Yüksek Lisans Programı’nı birincilikle bitirdi.
Etkin İletişim, Etkin Zaman Yönetimi, Karar Verme Teknikleri, Proje Yönetimi ve Küresel Pazarlama Stratejileri alanlarında çeşitli eğitim programlarını başarıyla tamamladı.
Profesyonel iş yaşamına Adalet Bakanlığında başlayan ÇINAR finansal sektördeki tecrübesinin yanında 2010 yılında Analytics trendin rüzgarına kapılarak halen #DataAnalytics ve #VeriGörselleştirme dünyasında kelebek uçurmaya devam etmektedir.
OR Bilimsel Kongrelerine Kompleksite Kuramı ve Grafik Datamining/Veri Görselleştirme alanlarında bilimsel tebliğler sunmaktadır. Çok sayıda makalesi bilimsel dergi ve kitaplarda yayınlanmıştır. “Kompleksite Kuramı” ve “R Yazılımı ile Makine Öğrenmesi Teknikleri ve Veri Görselleştirme“ kitap çalışmalarını yürütmektedir. Pusula Yayıncılık(Baskıda)*
ISCASS Internaational Science Association ve OR Yöneylem Araştırması Derneği (YAD) üyesidir.
2013-….“CORTEX Complexity Business Balance Card” yazılımının management tasarımını geliştirmiştir. 2014 yılından bu yana DataLab Projesinde Co-Founder, Data Analyst ve Eğitimi Programları Koordinatörü olarak görev almaktadır. www.datalabtr.com twitter.com/DataLabTR ve twitter.com/TRUserGroup Türkiye R User Grubunun lideridir. R Yazılımı ile Veri Görselleştirme + Grafik Datamining + Machine Learning eğitim programlarına eğitici olarak katılmaktadır.

Şebnem ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Şebnem Özdemir; 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun olmuştur. 2004-2009 yılları özel sektörde çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştır. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Enformatik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. 2016 yılında ise İstanbul Üniversitesi Enformatik Anabilim Dalı’ndan Doktor unvanını almıştır. 2011-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümünde görev yapmıştır. 2017 yılından itibaren Beykent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde görev yapmaktadır. 2016 yılında veri madenciliği uygulaması içeren araştırma önerisi ile Koç Üniversitesi UNESCO Kürsüsü “İnsan Gelişimi Araştırmaları” ödülüne layık görülmüştür. Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı gibi farklı kamu ve kuruluşlar tarafından destekli pek çok projede araştırmacı, danışman ve yürütücü yardımcısı olarak görev yapmıştır. Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Çok Kriterli Karar Verme, Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Eğitim - 2

Karar Verme Süreçlerinde Simülasyon Tabanlı Yaklaşımlar ve Türkiye’de Simülasyon Teknolojlerinin Gelişimi

Simülasyona dayalı süreç iyileştirme, performans geliştirme ve karar destek yöntemi eskilere dayanan bir yaklaşım olmakla birlikte, dördüncü nesil sanayi devrimiyle daha çok duyulur hale gelmiştir. Verimli, esnek, maliyet-etkin süreçlerin tasarlanması, yönetilmesi ve geliştirilmesi yakın bir gelecekte gerçek sistemler üzerinden değil önce dijital ikizler üzerinden gerçekleştirilecektir. Endüstriyel dönüşüm için planlanlar, hazırlıklar ve yatırımlar uygulamaya geçmeden önce simülasyon ile rahatlıkla test edilebilmektedir.

Eğitimde uygulamalı olarak örnek bir iş süreci modellenip simüle edilecektir. Örnek model üzerinde süreçlerin isleyişindeki darboğaz noktaları, kaynakların ne kadar etkin kullanıldığı, değer katan ve katmayan aktivitelerin süreci nasıl etkilediği gözlemlenebilecektir. Ayrıca örnek model üzerinde; planlanan yatırımların sonuçları, alternatif planların çıktıları vb. senaryo testlerinin yapılabildiği görülecektir.
• Endüstri 4.0 ve Simülasyon
• Süreç Modelleme
• Veri Analizi ve Simülasyon
• Örnek Süreç Modelleri ve Süreç İyileştirmeleri

Hilal Akgül

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra Multinet Kurumsal Hizmetleri A.Ş.’de Help Desk ve Veritabanı Uzmanı olarak iş hayatına atıldı (2008). Sonrasında finans sektörüne geçerek Ürün ve Süreç Geliştirme alanlarında, bankacılık süreçleri üzerine iyileştirme ve geliştirme projeleri yürüttü. İş birimlerinin entegrasyonu, kullanıcı analizleri ve iş analistliği çalışmalarında bulundu. “Uluslar Arası İş Analistliği (IIBA)” eğitimlerini tamamlayarak ve İş süreçlerinin yönetim araçları (Oracle Workflow, TIBCO, vb) üzerine uzmanlaşarak süreç yönetimi üzerine önemli bir altyapı. Çalışma hayatında uyguladığı Endüstri Mühendisliği yaklaşımlarını geliştirmek amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'ndeki yüksek lisansında süreç iyileştirme yöntemleri ile ilgili konulara ağırlık verdi. Şu anda bilişim sektöründe, simülasyon yazılımları geliştirmekte olan Simsoft Bilgisayar Teknolojileri Ltd. Sti.’nde Kıdemli Endüstri Mühendisi olarak çalışıyor ve yerli süreç simülasyonu teknolojilerinin geliştirilmesinde, bu alandaki tecrübesi ile önemli katkılar sunuyor. Aynı zamanda süreç iyileştirme projelerinde danışmanlık ve eğitici görevlerini üstleniyor.
BU EĞİTİM ÜCRETSİZDİR...

YAD Uygulama Ödülü

YAEM 2017 YAD Uygulama Yarışması kurallarına ulaşmak için tıklayın.

YAEM 2017 YAD Uygulama Yarışması Başvuru formuna ulaşmak için tıklayın.

Ön Başvuru formunun 10.05.2017 tarihine kadar yaem2017@gmail.com adresine gönderilmesi gereklidir.

YAD Uygulama Yarışması hakkındaki sorularınız için, Cem İYİGÜN (iyigun@metu.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

YAEM2017 kapsamında düzenlenen Öğrenci Proje Yarışması Sonuçları

YAEM 2017 Öğrenci Proje Yarışmasının sonucunda Endüstri Mühendisliği Dergisinde Çalışmalarını yayınlama hakkı kazanan değerli proje ekiplerini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.


Erken Kayıt Ve Yazar Kaydı 15 Mayıs 2017 Ve Öncesi Geç Kayıt 15 Mayıs 2017 Sonrası
Öğrenci 200 TL 250 TL
YAD Üyesi 300 TL 350 TL
Diğer 350 TL 400 TL
Misafir (Gala Yemeği) 150 TL 200 TL

Kayıt yapan her katılımcı en fazla bir bildiri sunabilecektir.

Kayıt ücretine dahil olan hizmetler:

Stand ve sergi alanına giriş

Bilimsel etkinliklere katılım

Kongre materyelleri

Açılış resepsiyonu

Öğle yemeği

Kahve molası

Gala yemeği (Istanbul Polat Bosphorus Hotel - 6 Temmuz 2017)Kongrenin gerçekleştirilmesi nedeniyle katılım formu kaldırılmıştır...


NASIL GİDİLİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi - Beşiktaş/Yıldız kampüsüne ulaşım yolları aşağıdaki gibidir:

Metrobüs

Metrobüs'ü kullanarak Zincirlikuyu durağında ininiz. Ardından Zincirlikuyu otobüs durağından Beşiktaş/Yıldız durağından geçen herhangi bir otobüs veya minibüs ile ulaşabilirsiniz.

Metro

Metro'yu kullanarak Zincirlikuyu durağında ininiz. Ardından Zincirlikuyu otobüs durağından Beşiktaş/Yıldız durağından geçen herhangi bir otobüs veya minibüs ile ulaşabilirsiniz.

Tramvay

Tramvay yolunu kullanarak Kabataş durağında ininiz. Ardından Beşiktaş/Yıldız durağından geçen herhangi bir otobüs veya minibüs ile ulaşabilirsiniz.

Konaklama

Istanbul Polat Bosphorus Hotel YAEM2017 Özel Fiyatları (Odada 1 kişi kahvaltı dahil konaklama: 60 Euro, Odada 2 kişi kahvaltı dahil: 65 Euro, Odada 3 kişi kahvaltı dahil 70 Euro) ile Rezervasyon yapmak için Tıklayınız..

Kongre Merkezi

37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi 5-7 Temmuz 2017 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecektir.

BİZİMLE İLETİŞİM KURUN

Lütfen Adınızı Giriniz
Lütfen Mesajınızı Yazınız